Wesołe jest wspólne życie maluszka i staruszka

Zadanie pn. „WESOŁE JEST WSPÓLNE ŻYCIE MALUSZKA I STARUSZKA” ma na celu organizację i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych, turystyczno – rekreacyjnych integrujących pokolenia oraz aktywizujących seniorów. Jest realizowane przez Fundację CZAS PRZYGODY. Nasze zadanie to przedsięwzięcie kompleksowe – prowadzonych będzie jednocześnie kilka uzupełniających się działań.
Na wszystkie aktywności obowiązują zapisy mailowe.

Podczas realizacji zadania, adresaci będą mieli możliwość brania udziału w:

warsztatach
(od 1.02.24 do 24.12.24 według informacji zawartych na stronie, FB )
„Manualne” –
„Majsterkowania” –
„Bożonarodzeniowe” –
„Wielkanocne” –
„Florystyczne” –

festynie Święto pokoleń
listopad 2024 (konkretny termin zostanie podany)

spotkaniu przy Wigilijnym stole
grudzień 2024 (konkretny termin zostanie podany)

wyjściach kulturalno-rekreacyjnych
(od 1.02.24 do 24.12.24 według informacji zawartych na stronie, FB)

zajęciach wokalno-ruchowych dla zespołu wokalnego KrzyKaśki
(od 1.02.24 do 24.12.24 według poniższego grafiku)
wtorek 14:00-16:00 i 16:00-18:00 (GeneratorWuWa2)
środa 17:45-18:45  (Generator WuWa2)

wycieczkach integracyjnych poza Wrocław
(od 1.02.24 do 24.12.24 według informacji zawartych na stronie, FB)

prezentacjach zespołu wokalnego KrzyKaśki
o koncertach zespołu informujemy na bieżąco na FB . Zapraszamy do polubienia profiluFB i do aktywnego uczestnictwa w koncertach 🙂
24.02.24 Shanties w Krakowie
2-3.03.24 Szanty we Wrocławiu

W ramach realizacji projektu zespół weźmie udział w Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce odbywającym się w Kielcach nieprzerwanie od 1974 roku. Serdecznie zapraszamy na Kielecką Kadzielnię 🙂

Udział w festiwalach:

Zaplanowano również zajęcia z profilaktyki uzależnień, które obejmują pogadanki, quizy, gry, zabawy oraz warsztaty i debaty na temat zdrowych postaw i zachowań społecznych.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław:

www.wroclaw.pl