Wesołe jest wspólne życie maluszka i staruszka

Zadanie pn. „WESOŁE JEST WSPÓLNE ŻYCIE MALUSZKA I STARUSZKA” ma na celu organizację i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych, turystyczno – rekreacyjnych integrujących pokolenia oraz aktywizujących seniorów.  Nasze zadanie to przedsięwzięcie kompleksowe – prowadzonych będzie jednocześnie kilka uzupełniających się działań.
Na wszystkie aktywności obowiązują zapisy mailowe. Terminy i tematyka warsztatów, spotkań, zajęć wysyłana jest mailowo do dzieci, młodzieży oraz rodziców, którzy współpracują z naszą fundacją.

Podczas realizacji zadania, adresaci będą mieli możliwość brania udziału w:

warsztatach
(od 8.03.21 do 24.12.22 według informacji zawartych w mailach wysyłanych do uczestników)
„Muzyczne” –
„Manualne” – 17.11.2022
„Majsterkowania” –
„Bożonarodzeniowe” – 5.12.2022 (dwie tury), 7.12.2022 (dwie tury), 12.12.2022 (dwie tury), 14.12.2022 (dwie tury)
„Wielkanocne” –
„Florystyczne” – 18.11.2022

festynie Święto pokoleń
listopad 2022 (konkretny termin zostanie podany w mailu zapraszającym na festyn)

spotkaniu przy Wigilijnym stole
16.12.2022

zajęciach śmiechoterapii
(od 8.03.21 do 24.12.22 według poniższego grafiku, UWAGA!!! od stycznia 2022 nowy grafik
Generator Wuwa2

wyjściach kulturalno-rekreacyjnych
(od 8.03.21 do 24.12.22 według informacji zawartych w mailach wysyłanych do uczestników UWAGA!!! od stycznia 2022 nowe terminy)

zajęciach wokalno-ruchowych dla zespołu wokalnego KrzyKaśki
(od 8.03.21 do 24.12.22 według poniższego grafiku)
środa 16.00-17:00 i 17:00-18:00 (Generator WuWa2)
czwartek 17:30-18:30 i 18:30-19:30 (Generator WuWa2)
poniedziałek 16:30-18:30 (Generator WuWa2)

wycieczkach integracyjnych poza Wrocław
(od 8.03.21 do 24.12.22 według informacji zawartych w mailach wysyłanych do uczestników)
– Bolesławiec 10.12.2022

prezentacjach zespołu wokalnego KrzyKaśki
o koncertach zespołu informujemy na bieżąco na FB . Zapraszamy do polubienia strony i do aktywnego uczestnictwa w koncertach 🙂
W ramach realizacji projektu zespół weźmie udział w Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce odbywającym się w Kielcach nieprzerwanie od 1974 roku. Serdecznie zapraszamy na Kielecką Kadzielnię 🙂
– Jarmark Bożonarodzeniowy Wrocław 18.11.2022

Udział w festiwalach:
– Tarnobrzeg 1-2.12.2022

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław:

www.wroclaw.pl