Wesołe jest wspólne życie maluszka i staruszka

Zadanie pn. „WESOŁE JEST WSPÓLNE ŻYCIE MALUSZKA I STARUSZKA” ma na celu organizację i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych, turystyczno – rekreacyjnych integrujących pokolenia oraz aktywizujących seniorów.  Nasze zadanie to przedsięwzięcie kompleksowe – prowadzonych będzie jednocześnie kilka uzupełniających się działań.
Na wszystkie aktywności obowiązują zapisy mailowe. Terminy i tematyka warsztatów, spotkań, zajęć wysyłana jest mailowo do dzieci, młodzieży oraz rodziców, którzy współpracują z naszą fundacją.

Podczas realizacji zadania, adresaci będą mieli możliwość brania udziału w:

warsztatach
(od 8.03.21 do 24.06.21 według informacji zawartych w mailach wysyłanych do uczestników UWAGA!!! od września nowe terminy)
„Muzyczne” w czterech odsłonach
„Plastyczne” w czterech odsłonach
„Taneczne” w dwóch odsłonach
„Origami” w dwóch odsłonach
„Majsterkowania” w dwóch odsłonach
„Bożonarodzeniowe” w czterech odsłonach
„Wielkanocne” w czterech odsłonach
„Kulinarne” w dwóch odsłonach

festynie Święto pokoleń
listopad 2021 (konkretny termin zostanie podany w mailu zapraszającym na festyn)

spotkaniu przy Wigilijnym stole
grudzień 2021 (konkretny termin zostanie podany w mailu zapraszającym na wigilię)

zajęciach śmiechoterapii
(od 8.03.21 do 24.06.21 według poniższego grafiku, UWAGA!!! od września 2021 nowy grafik
P88 godz. 9:00-11:00 dwa razy w miesiącu w piątek 12.03 (wyjątkowo w godz. 9:00-13:00), 23.04 (wyjątkowo w godz. 9:00-13:00), 7.05, 14.05, 21.05, 28.05, 11.06, 18.06
P113 godz. 9:00-13:00 raz w miesiącu 29.04, 12.05, 2.06 (odrabiane za marzec), 8.06

wyjściach kulturalno-rekreacyjnych
(od 8.03.21 do 24.06.21 według informacji zawartych w mailach wysyłanych do uczestników UWAGA!!! od września 2021 nowe terminy)
kino
koncerty

zajęciach wokalno-ruchowych dla zespołu wokalnego KrzyKaśki
(od 8.03.21 do 24.06.21 według poniższego grafiku, UWAGA!!! od września 2021 nowy grafik)
środa 16.00-17:00 i 17:00-18:00 (Generator WuWa2)
czwartek 17:30-18:30 i 18:30-19:30 (Generator WuWa2)

wycieczkach integracyjnych poza Wrocław
(od 8.03.21 do 24.06.21 według informacji zawartych w mailach wysyłanych do uczestników UWAGA!!! od września nowe terminy)

prezentacjach zespołu wokalnego KrzyKaśki
o koncertach zespołu informujemy na bieżąco na FB . Zapraszamy do polubienia strony i do aktywnego uczestnictwa w koncertach 🙂
W ramach realizacji projektu zespół weźmie udział w Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce odbywającym się w Kielcach nieprzerwanie od 1974 roku a w tym roku w dniach 6-18 lipca. Serdecznie zapraszamy na Kielecką Kadzielnię 🙂

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław:

www.wroclaw.pl