Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia prowadzone w ramach projektu „Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży” realizowanego w okresie 3.01.2024 do 31.12.2024” realizowanego na rzecz dzieci i młodzieży przez Fundację Czas Przygody.

Dni tygodnia i godziny, w których prowadzone są zajęcia:
Zajęcia interdyscyplinarne grupy młodsze:

gr.I- SP113 WT 13:30-15:00 
gr.II- SP113 WT 15:00-16:30 
gr.III – SP118 ŚR 15:30-17:00 
gr.IV- SP25 CZ 16:00-17:00 
gr.V- GENERATOR CZ 17:00-18:00 
gr.VI- SP118 PT 9:45-11:15 
gr.VII- SP25 PT 16:00-17:00 

Zajęcia interdyscyplinarne grupy starsze:

gr.VIII SP 113 WT 17:00-18:30 
gr.IX SP 113 ŚR 17:00-18:30 
gr.X GENERATOR CZ 18:00

 Regulamin:

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl