Aktualności

now browsing by category

 

Wesołe jest wspólne życie maluszka i staruszka

Zadanie pn. „WESOŁE JEST WSPÓLNE ŻYCIE MALUSZKA I STARUSZKA” ma na celu organizację i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych, turystyczno – rekreacyjnych integrujących pokolenia oraz aktywizujących seniorów.  Nasze zadanie to przedsięwzięcie kompleksowe – prowadzonych będzie jednocześnie kilka uzupełniających się działań. Podczas realizacji zadania, adresaci będą mieli możliwość brania udziału w:

warsztatach 

– „Bożonarodzeniowych cz. 1 i 2” 7.12.2017 oraz 20.12.2017 godz. 17:00-20:00

spotkaniu przy Wigilijnym stole – 15.12.2017 godz. 17:00-20:00

zajęciach śmiechoterapii – 

2,3,9,10,16,17,23,24,30.11.2017 godz. 9:00-10:00

1,7,8,14,15.12.2017 godz. 9:00-10:00

wyjściach kulturalno-rekreacyjnych 

kino
lodowisko każdy poniedziałek godz. 18:00
koncerty SDM 27.11 godz. 19:00

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków:

wrocaw

Prowadzenie zespołu wokalnego KrzyKaski

Prowadzenie zespołu wokalnego KrzyKaśki. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, która pragnie doskonalić własne umiejętności, rozwijać zainteresowania, uzdolnienia i pasje muzyczno – wokalne. Zajęcia podnoszą poziom umiejętności i są dostosowane do wieku oraz potrzeb rozwojowych ich adresatów. W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną zajęcia wokalno-ruchowe prowadzone w TRZECH GRUPACH WIEKOWYCH:

 

• gr. I – kl.1-3 SP

• gr. II – kl. 4-5 SP

• gr. III – kl. 6 SP – Gim – LO
Podsumowaniem „ciężkiej” pracy uczestników zadania a także praktycznym wykorzystaniem nabytych podczas zajęć umiejętności będzie:

1. prezentacja swojego dorobku na festiwalach i koncertach dla różnych grup społecznych od seniorów po imprezy

dla dzieci

2. udział w 44 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce 2017”

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

logo_wroclawwww.wroclaw.pl

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia prowadzone w ramach projektu „Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży” realizowanego w okresie 4.01.2016 do 15.12.2017” realizowanego na rzecz dzieci i młodzieży przez naszą Fundację.

Dni tygodnia i godziny, w których prowadzone są zajęcia:
Zajęcia interdyscyplinarne grupy młodsze:
kl. 1-3 SP37 PN 15:15-17:15
kl.3      SP113 WT 15:00-17:00
kl.2      SP118 WT 15:00-17:00
kl. 2    SP118 ŚR 15:00-17:00
kl. 3     SP118 CZ 15:00-17:00
kl. 1    SP113 CZ 15:00-16:30
kl. 2    SP113 PT 15:00-17:00
kl. 1     SP118 PT 14:00-15:30
PT                          15:30-17:00

Zajęcia interdyscyplinarne grupy starsze:
kl.4-6  SR 17:00-19:00
kl.4-6 WT 17:00-19:00

 Regulamin:

Projekt współfinansowany ze środków:

wrocaw