Misja

Podstawowym celem Fundacji „KIERUNEK PRZYGODA” jest stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży oraz do pozytywnego kształtowania ich charakteru, propagowanie postaw proekologicznych w duchu szacunku do innych istnień, organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego, wspólne z dziećmi i ich rodzicami poznawanie tradycji naszego regionu i kraju.

Cel ten realizujemy przez:

 • Prowadzenie cyklicznych spotkań z dziećmi i młodzieżą (z podziałem na grupy wiekowe lub tematycznym)
 • Organizowanie różnych form imprez kulturalnych (spektakle, koncerty, wystawy), rekreacyjno-sportowych, festynów i innych projektów artystycznych
 • Organizowanie konkursów plastycznych, literackich, muzycznych, teatralnych i innych
 • Organizowanie biwaków, spływów, rajdów, wycieczek, kolonii letnich, obozów, zimowisk
 • Organizowanie warsztatów muzycznych, plastycznych, teatralnych, ekologicznych, marynistycznych i innych
 • Organizowanie pogadanek, prelekcji i różnych form wzajemnego wspierania rodziców i wychowawców
 • Promowanie właściwych postaw rodzicielsko-wychowawczych
 • Uwrażliwianie dzieci i młodzież na prawo wszystkich istnień – też zwierząt i roślin – do życia
 • Kształtowanie postaw proekologicznych

  Prowadzone działania :
  Jako fundacja rozpoczynamy działalność. Mamy jednak za sobą lata doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą metodyką zuchową i harcerską. Zorganizowaliśmy wiele rajdów, biwaków, kolonii i obozów letnich, zimowisk, festiwali, gier terenowych i festynów. Towarzyszy nam stale niesłabnące poparcie Rodziców, którzy chętnie z nami współpracują i powierzają naszej opiece swoje pociechy oraz niezmiennie liczne grono dzieci, które z przyjemnością spędzają z nami czas. Wspieramy harcerski zespół wokalno – muzyczny „KrzyKaśki” oraz Klub „Łazigórki”. Mamy wiele pomysłów na owocną i radosną pracę z dziećmi i ich rodzicami.