Archives

now browsing by author

 

Wesołe jest wspólne życie maluszka i staruszka

Zadanie pn. „WESOŁE JEST WSPÓLNE ŻYCIE MALUSZKA I STARUSZKA” ma na celu organizację i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych, turystyczno – rekreacyjnych integrujących pokolenia oraz aktywizujących seniorów.  Nasze zadanie to przedsięwzięcie kompleksowe – prowadzonych będzie jednocześnie kilka uzupełniających się działań. Podczas realizacji zadania, adresaci będą mieli możliwość brania udziału w:

warsztatach 

– „Bożonarodzeniowych cz. 1 i 2” 7.12.2017 oraz 20.12.2017 godz. 17:00-20:00

spotkaniu przy Wigilijnym stole – 15.12.2017 godz. 17:00-20:00

zajęciach śmiechoterapii – 

2,3,9,10,16,17,23,24,30.11.2017 godz. 9:00-10:00

1,7,8,14,15.12.2017 godz. 9:00-10:00

wyjściach kulturalno-rekreacyjnych 

kino
lodowisko każdy poniedziałek godz. 18:00
koncerty SDM 27.11 godz. 19:00

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków:

wrocaw

Prowadzenie zespołu wokalnego KrzyKaski

Prowadzenie zespołu wokalnego KrzyKaśki. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, która pragnie doskonalić własne umiejętności, rozwijać zainteresowania, uzdolnienia i pasje muzyczno – wokalne. Zajęcia podnoszą poziom umiejętności i są dostosowane do wieku oraz potrzeb rozwojowych ich adresatów. W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną zajęcia wokalno-ruchowe prowadzone w TRZECH GRUPACH WIEKOWYCH:

 

• gr. I – kl.1-3 SP

• gr. II – kl. 4-5 SP

• gr. III – kl. 6 SP – Gim – LO
Podsumowaniem „ciężkiej” pracy uczestników zadania a także praktycznym wykorzystaniem nabytych podczas zajęć umiejętności będzie:

1. prezentacja swojego dorobku na festiwalach i koncertach dla różnych grup społecznych od seniorów po imprezy

dla dzieci

2. udział w 44 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce 2017”

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

logo_wroclawwww.wroclaw.pl