Zimowisko

 • TERMIN                             2.02.2019 – 9.02. 2019 (dzieci młodsze)
                                             27.01.2019 – 2.02.2019
  (młodzież)
                                             2.02.2019 –    9.02.2019 
  (młodzież)
 • MIEJSCE                            Międzylesie
 • ZAKWATEROWANIE      Szkoła Podstawowa
 • TRANSPORT                     autokar
 • CENA                                  750 zł
  obejmuje:
  – dojazd autokarem
  – zakwaterowanie w salach lekcyjnych po 5-6 osób (toalety, łazienki stołówka w tym samym budynku)
  – wyżywienie
  – fachową opiekę wychowawczą
  – bogaty program ( zajęcia interdyscyplinarne w fabule detektyw i Tytus, dodatkowo zajęcia sportowe, wyjścia na sanki NIE jeździmy na nartach
  – ubezpieczenie
  – pamiątkowe gadżety (koszulki, plecaki, polary oraz inne) 
 • SPOSÓB KWALIFIKACJI – zapoznanie się z zasadami organizatora wypoczynku – mailowe zapisywanie się do dnia 15 listopada 2018 lub do wyczerpania miejsc na adres viki@kierunekprzygoda.org.pl na listę osób uczestniczących w wyjeździe.  Wszystkie potrzebne informacje wraz z potwierdzeniem przyjęcia na listę uczestników zostaną zawarte w mailu zwrotnym.
  – dostarczenie czytelnie i kompletnie wypełnionej karty kwalifikacyjnej wraz z załącznikiem do karty – wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie
ZASADY ORGANIZATORA WYPOCZYNKU KOLONIA