Spotkanie z Zajączkiem Wielkanocnym

Zapraszamy przedszkola na imprezy przypominające tradycje Wielkiej Nocy w sposób zabawowy. Każda impreza – spotkanie trwa 1:15, podczas której dzieci wykonują kilkanaście zadań nawiązujących do
Wielkanocy ( np. wykonać Palemki na szczęście, Wielkanocne jajo, Święconkę, przejść świąteczny tor przeszkód, zaśpiewać
piosenkę o zajączku, stuknąć się jajkiem itp. ). Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy, szukają zająca, który odnaleziony obdaruje uczestników drobnymi upominkami, złożymy sobie życzenia i podzielimy się jajkiem.