Prowadzenie zespołu wokalnego KrzyKaski

Prowadzenie zespołu wokalnego KrzyKaśki. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, która pragnie doskonalić własne umiejętności, rozwijać zainteresowania, uzdolnienia i pasje muzyczno – wokalne. Zajęcia podnoszą poziom umiejętności i są dostosowane do wieku oraz potrzeb rozwojowych ich adresatów. W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną zajęcia wokalno-ruchowe prowadzone w TRZECH GRUPACH WIEKOWYCH:

 

• gr. I – kl.1-3 SP

• gr. II – kl. 4-5 SP

• gr. III – kl. 6 SP – Gim – LO
Podsumowaniem „ciężkiej” pracy uczestników zadania a także praktycznym wykorzystaniem nabytych podczas zajęć umiejętności będzie:

1. prezentacja swojego dorobku na festiwalach i koncertach dla różnych grup społecznych od seniorów po imprezy

dla dzieci

2. udział w 44 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce 2017”

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

logo_wroclawwww.wroclaw.pl

Comments are Closed